Loopgroepen Wandelcentrum Drunense Duinen

De ruggengraat van Wandelcentrum Drunense Duinen wordt gevormd door onze loopgroepen. Iedere groep heeft zijn eigen kenmerken en specialiteiten.

De deelnemers van Wandelcentrum Drunense Duinen geven op bij welke loopgroep ze zich bij voorkeur aansluiten. Als in een bepaalde week je eigen wandeltijd niet uitkomt, mag je altijd wisselen en in een andere groep meelopen.

Zonder extra kosten kun je meelopen in meer dan één groep, sterker nog, we adviseren iedereen om met meer dan één groep mee te lopen.
Veel beter voor je conditie.

Voordat je een keuze maakt en besluit met een bepaalde groep mee te lopen willen we dat je overlegt met de trainers.
Om alle wandelaars aan hun trekken te laten komen hebben we groepen van verschillend niveau.

Vraag dus eerst aan de trainer of je met een bepaalde groep mee kunt en meldt je niet onverwacht bij een andere groep. Dat kan teleurstellingen en mogelijk zelfs blessures voorkomen.

De loopgroepen worden begeleidt door Frans Bergmans, wandeltrainer, wandelcoach, blogger.

Bij afwezigheid wordt hij vervangen door Hennie Lutters en/of Rianne Beks. Hennie en Rianne zijn als wandelaar/vrijwilliger actief en hebben een opleiding gevolgd tot “Wandelbegeleider KWBN”

Kosten van deelname

Meelopen met de loopgroepen kost € 32,50 per kwartaal.

Indien je toestemming geeft tot automatische incasso krijg je het lidmaatschap van Wandelsportvereniging The Walking Companions en de Koninklijke Wandel Bond Nederland gratis erbij.

Je mag eerst vier keer gratis meelopen voordat je beslist of je aan de loopgroepen gaat deelnemen. Je krijgt een aanmeldingsformulier op een van de proeflessen.

Als je niet regelmatig mee  kunt lopen is het mogelijk gebruik te maken van een strippenkaart. Kosten € 40,00 voor tien wandelingen.

De kaart is verkrijgbaar in onze wandelshop.

 Loopgroep za 9.00 uur

Het kenmerkende van deze groep is dat de wandelaars, die achteraan lopen aangezet worden bij de groep te blijven. Meestal wordt een stevig parcours gelopen en wordt flink aan de conditie gewerkt. We zoeken terrein op dat eisen stelt aan je coördinatie en waarbij alle onderdelen van je conditie worden bijgespijkerd. Als je regelmatig meeloopt, liefst meer keren per week, krijg je de kans aan deze groep te wennen. Kom je niet iedere week, dan is een goede basisconditie vereist om met deze groep mee te kunnen.

Loopgroep za 10.45 uur

Deze groep heeft en heel ander kenmerk. Als iemand druk loopt te praten en een beetje achterblijft, wordt het tempo van de groep aangepast. Alles is gericht op de sociale factor, meelopen en meepraten. De trainers zorgen er voor dat er toch gepresteerd wordt. Veelal wordt bijna hetzelfde parcours gelopen als de groep van 9.00 uur. Deze groep loopt dan 5 tot 10 minuten langer over hetzelfde traject.

Loopgroep do 9.00 uur

Deze donderdaggroep kenmerkt zich door een hoge motivatie. Ook als de trainers afwezig zijn wordt er gewoon gelopen onder aanvoering van een van de wandelbegeleiders die bij deze groep zijn.
Het tempo is redelijk, maar er wordt rekening gehouden met andere wandelaars, zeker als blijkt dat ze ook gemotiveerd zijn en erg hun best doen het niveau van de groep te bereiken. Iedereen met een goede conditie kan meedoen, regelmatig meelopen is een garantie voor waardering binnen de groep.

Loopgroep Drunen di 19.30 uur

Deze groep is wel heel speciaal, de groep is gestart door Karin van Manen. Ze had er behoefte aan een dag extra in de week te gaan lopen om te oefenen voor prestatietochten. Deelnemers kunnen alleen meelopen na overleg met Karin. Belangrijk is dat je een hoger tempo kunt lopen en volhouden en dat je meerdere keren per week oefent. Bij de groep zijn wandelaars aangesloten die regelmatig aan wandeltochten van andere wandelsportverenigingen meedoen. Ze lopen de Vierdaagse van Nijmegen of de Tachtig van de Langstraat.

Er wordt gewandeld in een stevig tempo, maar de deelnemers houden rekening met andere wandelaars door het systeem van stofzuigen. Snellere wandelaars komen regelmatig terug om de langzamere wandelaars op te halen.

Kosten van deelname van Loopgroep Drunen bedragen € 1,50 per avond of een strippenkaart van € 12,00 voor tien wandelingen.
Af te rekenen met Karin van Manen.

Leden van de groep maken regelmatig onderling afspraken om prestatietochten van KWBN te lopen.

Onderling contact

Het sociale aspect is bij wandelen heel belangrijk. De deelnemers aan onze loopgroepen hebben meestal een goed onderling contact, Soms ontmoeten ze elkaar buiten de groep en ondernemen ze uitstapjes of nemen deel aan wandeltochten.

Tijdens lange wandelingen houden we een korte picknick. Dat geeft altijd gelegenheid om even bij te praten.

Calamiteitenplan

Veiligheid binnen een groep bouw je zelf

Als trainers en begeleiders houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers.
We zijn op de hoogte van beperkingen als deelnemers dat opgeven.

Dat kan in de eerste plaats bij het indienen van het aanmeldingsformulier, maar als deelnemers lang meelopen kunnen er in de loop der tijd veranderingen plaats vinden.

Daarom doen wij er alles aan om op de hoogte te blijven.
Daarbij hebben wij de medewerking van de deelnemers nodig.
We rekenen er op dat niemand zwijgt over zijn beperkingen.

Voor eigen veiligheid en voor de veiligheid van de groep is het belangrijk dat de trainer op de hoogte is en geïnformeerd wordt over gezondheidsproblemen en medicijngebruik.

Wij zullen deze informatie alleen delen met trainers en wandelbegeleiders.

Het hele calamiteitenplan lezen? Klik hier