Ons Kloosterpad

Ons Kloosterpad

Het is 2021, het jaar van het Brabantse Kloosterleven.
Directe aanleiding voor dit themajaar is dat verschillende kloostergemeenschappen in 2021 hun jubileum vieren met een bijzonder programma.

Dat zijn de Norbertijnen van de Abdij van Berne (900 jaar) in Heeswijk, de zusters Norbertinessen van priorij Sint-Catharinadal in het Slotje De Blauwe Camer (750 jaar) in Oosterhout , de Kruisheren in klooster Sint Agatha (650 jaar) en de zusters Clarissen. klooster Sint-Josephsberg (300 jaar) in Megen .

Ons Kloosterpad is opgezet om het verhaal van deze en andere kloosters te vertellen en belangstellenden kennis te laten nemen met het religieus erfgoed waar kloosters deel van uit maken.

In 2023 wordt Ons Kloosterpad uitgebreid met een Kloosterfietspad, daar wordt hard aan gewerkt door een projectteam. Het streven is te gaan publiceren voor het fietsseizoen 2023 begint

Er zijn verschillende manieren om met het Brabantse Kloosterleven kennis te maken. Een belangrijke mogelijkheid is Ons Kloosterpad wandelen of fietsen aan de hand van het Bindboek, dat bij de opening van het pad is uitgekomen.

 

Gangmaker Ons Kloosterpad

Het kloosterleven heeft grote invloed gehad op de Brabantse samenleving. Nu het verhaal steeds minder verteld wordt, dreigt een bijzonder stukje Brabants Erfgoed te verdwijnen.
Daarom is in 2021 Ons Kloosterpad gerealiseerd, een wandelpad van 330 kilometer langs vijftig kloosters.
Ons Kloosterpad kan worden gelopen in vijftien etappes van klooster naar
klooster. Rondom deze vijftien vertrek en aankomstkloosters zijn ook korte rondwandelingen uitgezet.

Duizenden mensen liepen al een stukje van het pad.
Via hen werd al veel geleerd over
minpunten en de kansen voor het pelgrimeren van het pad.

Ons Kloosterpad is een wandelroute vol betekenis. Om dit meer gestalte te geven, worden/zijn per etappe gangmakers aangesteld. Gangmakers wonen in de omgeving van een etappe en zijn een lokaal aanspreekpunt voor het doorontwikkelen van het pad. Gangmakers kennen de omgeving goed en
willen aanvoerder zijn van één etappe van Ons Kloosterpad.

Mij is onlangs gevraagd gangmaker te worden voor de etappe van het Landpark Assisië in Biezenmortel naar Klooster Zin in Vught.

Bindboek Ons Kloosterpad

Het Bindboek Ons Kloosterpad levert een schat aan informatie over kloosters, kloosterorden en het kloosterleven.

Het is een naslagwerk van onschatbare waarde als je Ons Kloosterpad wilt bewandelen.

Je kunt het boek online aanschaffen door te klikken onderstaande button.

Stilstaan op Ons Kloosterpad

Pelgrim Henk Murray heeft de beschrijving en informatie van Bindboek Ons Kloosterpad bewerkt in twee handzame routeboekjes.

Een deeltje van het noordelijk en een deeltje van de zuidelijke route.

De benadering van het pad en zijn lopers is van een heel praktische aard en daardoor een welkome aanvulling op het Bindboek.

Henk heeft zijn praktische ervaring als pelgrim en begeleider van pelgrims(groepen) verwerkt in dit boekje en de gegevens aangevuld met praktische tips over de route.

Voor de verkoop van de wandelboekjes heeft Henk een eigen uitgeverij opgezet. Hij verkoopt daar ook zijn boek Durven Zijn.

Klik op de button voor Uitgeverij Murray