Wandelcentrum Drunense Duinen

Loopgroepen

De ruggengraat van Wandelcentrum Drunense Duinen wordt gevormd door onze loopgroepen. Iedere groep heeft zijn eigen kenmerken en specialiteiten.

Als deelnemer van het wandelcentrum mag je aan zoveel groepen meedoen als je leuk vindt en passend is binnen de groep.

Reserveer een proefwandeling en loop vier keer mee voor je kosten gaat maken.

Als je niet alleen wilt, kunt of durft

Kom meedoen in onze loopgroepen.

Zonder extra kosten kun je meelopen in meer dan één groep, sterker nog, we adviseren iedereen om met meer dan één groep mee te lopen. Veel beter voor je conditie.

Voordat je een keuze maakt en besluit met een bepaalde groep mee te lopen is overleg met de trainers nodig. Om alle wandelaars aan hun trekken te laten komen hebben we groepen van verschillend niveau, de trainer zal  beoordelen bij welke groep aansluiting mogelijk is.

dinsdag

Kuiergroep

13.30 tot 14.45 uur

donderdag

Loopgroep

9.00 tot 10.30 uur

zaterdag

Loopgroepen

9.00 – 10.30 uur en 10.45 – 12.15 uur

Heerlijk wandelen in de natuur

Loopgroepen

De deelnemers van Wandelcentrum Drunense Duinen geven op bij welke loopgroep ze zich bij voorkeur aansluiten. Als in een bepaalde week je eigen wandeltijd niet uitkomt, mag je altijd wisselen en in een andere groep meelopen.

Zonder extra kosten kun je meelopen in meer dan één groep, sterker nog, we adviseren iedereen om met meer dan één groep mee te lopen. Veel beter voor je conditie.

Vraag dus eerst aan de trainer of je met een bepaalde groep mee kunt en meldt je niet onverwacht bij een andere groep. Dat kan teleurstellingen en mogelijk zelfs blessures voorkomen.

De loopgroepen worden begeleidt door Frans Bergmans, wandeltrainer, wandelcoach, blogger.

Bij afwezigheid wordt hij vervangen door Hennie Lutters en/of Rianne Beks. Hennie en Rianne zijn als wandelaar/vrijwilliger actief en hebben een opleiding gevolgd tot “Wandelbegeleider KWBN”

strandwandeling zandmotor

Meedoen?

Kosten van deelname

Meelopen met de loopgroepen kost € 10,00 per maand.

Je mag eerst vier keer gratis meelopen voordat je beslist of je aan de loopgroepen gaat deelnemen. Maak dus eerste een afspraak over je proefwandelingen, daarna bespreken we bij welke groep of groepen je kunt aansluiten.

Meelopen met een strippenkaart is alleen mogelijk als je minimaal een half jaar deelnemer van het wandelcentrum bent geweest en we je kennen..

Voor mensen die belangstelling hebben voor wandelen, maar om welke reden dan ook niet aan de loopgroepen mee willen, kunnen of durven doen is de community van The Walking Companions opgericht.

Omdat wandeltraining voor iedereen nuttig is, bieden we ook de mogelijkheid online traininge te volgen.
Je kunt op deze manier elkker individueel op stap als het jou uitkomt, maar toch meedoen in een groep door informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Nieuw!

Kuiergroep di 13.30 uur

Dit is een loopgroep, een wandelgroep, een kuiergroep.
De naam van de groep moet zich nog bewijzen, de sfeer en de insteek zijn duidelijk.
Dit is een loopgroep voor mensen die rekening moeten houden met hun omstandigheden. Bij herstel na ziekte, bij chronische ziekte, bij langdurige inactiviteit en overgewicht, is het heerlijk je aan te sluiten bij deze groep.

De langzaamste wandelaar bepaalt het tempo, de begeleiding houdt in de gaten hoe de deelnemers zich houden die dag.
We lopen bij de dag en passen ons aan aan de omstandigheden die zich die dag aandoen.

Overleg even met Frans Bergmans over jouw mogelijkheden. Beperkingen zien wij als een uitdaging, daarbij komt dat je vanuit iedere situatie aan verbetering van geluk en balans kunt werken.

Loopgroep Wandelcentrum Drunense Duinen

Lekker doorstappen

Loopgroep do 9.00 uur

Deze donderdaggroep kenmerkt zich door een hoge motivatie.
Ook als de trainers afwezig zijn wordt er gewoon gelopen onder aanvoering van een van de wandelbegeleiders die bij deze groep zijn.
Het tempo is redelijk, maar er wordt rekening gehouden met andere wandelaars, zeker als blijkt dat ze ook gemotiveerd zijn en erg hun best doen het niveau van de groep te bereiken.

Iedereen met een goede conditie kan meedoen, regelmatig meelopen is een garantie voor waardering binnen de groep.

Goed voor je conditie!

Loopgroepen za 9.00 en 10.45 uur

Het kenmerkende van de groep van 9.00 uur is dat de wandelaars, die achteraan lopen,  aangezet worden bij de groep te blijven. Meestal wordt een stevig parcours gelopen en wordt flink aan de conditie gewerkt. We zoeken terrein op dat eisen stelt aan je coördinatie en waarbij alle onderdelen van je conditie worden bijgespijkerd. Als je regelmatig meeloopt, liefst meer keren per week, krijg je de kans aan deze groep te wennen. Kom je niet iedere week, dan is een goede basisconditie vereist om met deze groep mee te kunnen.

De groepvan 10.45 uur heeft een heel ander kenmerk. Als iemand druk loopt te praten en een beetje achterblijft, wordt het tempo van de groep aangepast. Alles is gericht op de sociale factor, meelopen en meepraten. De trainers zorgen er voor dat er toch gepresteerd wordt. Veelal wordt bijna hetzelfde parcours gelopen als de groep van 9.00 uur. Deze groep loopt dan 5 tot 10 minuten langer over hetzelfde traject.

Calamiteitenplan en corona-protocol

Veiligheid binnen een groep bouw jezelf

Als trainers en begeleiders houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers.
We zijn alleen op de hoogte van beperkingen als deelnemers dat opgeven.

Voor eigen veiligheid en voor de veiligheid van de groep is het belangrijk dat de trainer op de hoogte is en geïnformeerd wordt over gezondheidsproblemen en medicijngebruik.

Wij zullen deze informatie alleen delen met trainers en wandelbegeleiders.

Voor wandelingen tijdens de corona-crisis hbben wij een protocol opgesteld.
Wij verwachten van onze wandelaars dat ze zich aan dit protocol houden. Voor de veiligheid van de deelnemers wordt daar bij iedere wandeling aandacht aan besteed.
Deelnemers die zich niet aan het protocol houden zal verzocht worden niet meer mee te lopen.

Het hele calamiteitenplan lezen? Klik hier

Het hele protocol lezen? Klik hier

Maak de wandeling die je leuk vindt

Wandelen voor je plezier!

Wandelen is goed voor iedereen, de voordelen van wandelen worden te uit en te na geprezen door mensen die verstand hebben van een gezonde leefstijl. 

Iedereen  moet echter zelf een keuze maken, ga je wandelen, ga je iets anders doen.
Als die keuze moeilijk is, om welke reden ook die jij bedenkt, zorg dan dat je mooie wandelingen maakt, met een een aardig maatje of een leuke groep.

Alleen dan kun je gemotiveerd blijven wandelen en genieten van een groeiende conditie en goede gezondheid.