Calamiteitenplan

Veiligheid maak je samen

Uitleg en richtlijnen voor trainers, wandelbegeleiders en deelnemers aan de loopgroepen en wandelactiviteiten
van Wandelcentrum Drunense Duinen

Wat doen onze trainers?

In kaart brengen deelnemers

We houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers. We zijn op de hoogte van beperkingen als deelnemers dat opgeven. Dat kan in de eerste plaats bij het indienen van het aanmeldingsformulier, maar als deelnemers lang meelopen kunnen er in de loop der tijd veranderingen plaats vinden.
Daarom doen wij er alles aan om op de hoogte te blijven.
Daarbij hebben wij de medewerking van de deelnemers nodig.
We rekenen er op dat niemand zwijgt over zijn beperkingen.
Voor eigen veiligheid en voor de veiligheid van de groep is het belangrijk dat de trainer op de hoogte is en geïnformeerd wordt over gezondheidsproblemen en medicijngebruik.
Wij zullen deze informatie alleen delen met trainers en wandelbegeleiders.

Calamiteitenprogram voor onderweg

Als onderweg problemen ontstaan handelen we volgens een tevoren vastgesteld protocol.
Dat protocol wordt verderop in dit stuk omschreven, het wordt ook minimaal éénmaal per jaar in de loopgroepen geoefend en besproken.
Ter informatie wordt het op de website gepubliceerd, zodat deelnemers het op hun gemak kunnen nalezen. Tijdens de loopgroepen is er altijd ruimte om op het plan in te gaan en het up to date te houden

Lichaamstaal

Als wandeltrainer zijn wij er in geoefend aan deelnemers te zien of het hun goed gaat en of er mogelijk problemen zijn. Als we dat nodig achten zullen we de deelnemers daar zeker op aanspreken.
We vragen onze deelnemers open te zijn over eventuele problemen voor zichzelf en de groep.

Rugzak

In de rugzak van de wandeltrainer zit altijd: – basis verbandmiddelen voor kleine verwondingen – snelle en langzame koolhydraten voor suikerpatiënten – een flesje water

Veilige route

Afhankelijk van het weer zal er een aangepaste route gelopen worden. rekening houden met weer en wind en met andere “weggebruikers” heeft altijd de aandacht.

Veilige omstandigheden

De geplande wandelingen gaan altijd door, weer of geen weer. Dat is een zekerheid die we onze deelnemers geven.
Het kan echter voorkomen dat onveilige weersituaties optreden.
Bij waarschuwingen voor harde of zeer harde storm gaan de wandelingen niet door. Dat weten we meestal de avond of de uren tevoren al en lichten daarover onze deelnemers op de gebruikelijke wijze in.
Bij onweer wordt ter plaatse bepaald of de situatie veilig is. Omdat onweer zich snel en plaatselijk kan ontwikkelen is daarover op voorhand weinig te zeggen.

Wat kunnen wandelaars zelf doen?

Informatie

Bij aanmelding;
– geef op wat je mogelijkheden zijn
– geef op wat je beperkingen zijn
– geef op of er medicijngebruik is
Bij de wandeling;
– geef aan wat je mogelijkheden zijn
– geef aan wat je beperkingen zijn
– geef op of er medicijngebruik is
Besteed aandacht aan je omstandigheden. Voel je jezelf niet lekker als je komt wandelen, laat het even weten.
Als je wilt zeg het in de open groep, als je dat liever niet hebt neem even de trainer apart.
Neem de tijd om ons te informeren

Deelnemen en oefenen

Actief:
– weten wat calamiteitenplan inhoudt
– breng kennis van EHBO en reanimatie in
– zorg voor ICE-nummers in je telefoon (zie onder)
Passief:
– wees attent op je medewandelaars
– werk mee en volg aanwijzigingen goed op

Wat zijn ICE-nummers?

In Case of Emergency – nummers, zijn de nummers van familieleden of kennissen die gebeld moeten worden voor hulp bij een ongeval of calamiteit.
Als wij weten wie we moeten bellen kunnen wij snel vertrouwde hulp inschakelen of familie op de hoogte brengen.

Wat is een calamiteitenplan?

Omschrijving calamiteitenplan binnen onze loopgroepen.

Een calamiteitenplan is het geheel van afspraken dat binnen een loopgroep wordt gemaakt tussen trainers, wandelbegeleiders en deelnemers over het handelen en dat van iedereen verwacht wordt bij een ongeval of calamiteit.
Een calamiteitenplan omschrijft een vaste procedure en bepaald dat taken worden afgesproken. Die afspraak moet bij iedere nieuwe wandelactiviteit worden herhaald.

Taken bij de uitvoering van een calamiteitenplan

– deelnemers met een ehbo of reanimatiediploma moeten een overzicht krijgen van het soort en de ernst van de calamiteit.
– alarmeren, indien noodzakelijk
– reanimeren, indien noodzakelijk
– organiseren en begeleiden groep. Groep wegleiden bij ongeval
– ambulance opwachten en begeleiden
– nazorg en feedback voor familie, reanimatieteam en hulpverleners en ook de deelnemers van de wandelgroep.

Volgorde handelen bij calamiteit

– mensen met een ehbo of reanimatiediploma beoordelen situatie en nemen leiding
– iemand houdt zich gereed om 112 te bellen
– er moet mogelijk gereanimeerd worden
– begeleider gaat met groep weg, 50 meter afstand
– ambulance opwachten en begeleiden, mogelijk ketting maken
– nazorg en feedback voor familie, reanimatieteam en deelnemers

Wat vooraf afspreken en controleren

Per wandelgroep afspreken
– Wie heeft ehbo of reanimatie? Wie wil reanimeren?
– Wie wil meedoen in team om te bellen en leiding over groep te nemen

Belangrijke nummer bij calamiteiten

  • 112 algemeen noodnummer
  • 06-54295157 Alarmnummer Boswachter
  • 0900 8844 Politie Noord Brabant Noord (bij melden van niet-spoedeisende hulp)Als je in de bossen of duinen bent en naar 112 moet bellen, is het verstandig extra vermelden dat ze Brandweerpost Drunen moeten aansturen. Anders gaat de ambulance dat bij aankomst pas regelen.Zorg dat je de positie weet. GPS coördinaten, nummers paaltjes mountainbikeroute of nummers van de knooppunten